DELMAR, ÅKE

Observatör 1988-93, medlem 1993, Ingenjör Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Auktoriserat Patentombud Europeiskt Designombud Tidigare: Delmar & Co Patentbyrå 1986-99 OHIM Design

HAGSTRÖM, LENA

Observatör 2000-2003, medlem 2003 Valea AB, Europapatentombud och Svenskt Auktoriserat Patentombud Tidigare: Patentverket, Ericsson, Brann Patentbyrå EPI

KARLSTRÖM, LENNART

Observatör 1984-85, medlem 1985, Civilingenjör Noréns Patentbyrå AB, P- och M-handläggare Tidigare: PRV 1976-79, Stockholms Patentbyrå 1979-98 PS, EPI, OHIM Design I SPOF: styrelseledamot 1992-98, protokollsekreterare 1994-98

UNGE REIS, ANNIKA

Medlem 2009, fil kand, fil.dr Valea AB, Europapatentombud och Auktoriserat Patentombud (SE) Tidigare: Ström & Gulliksson AB, Valea AB , Albihns AB

ESTREEN, LARS

Medlem 1995, Civilingenjör Bergenstråhle & Partners AB, Europapatentombud Tidigare: Kransell & Wennborg 1991-2007 PS, EPI, OHIM Design

ZAMKOVA, MARIA

Observatör 2006, medlem 2012, M.A. Ind. Design Fenixlegal KB, P-, M- & VM-handläggare Tidigare: Ericsson, Nicator, Groth & Co, Valea INTA, AIPPI & SIPF

MALMQVIST, LARS

Observatör 1999-2003, medlem 2003 Civilingenjör, Tekn. Lic, Tekn. Dr Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Svenskt Auktoriserat Patentombud Tidigare:Bjerkéns Patentbyrå KB

HOLMBERG, ANDERS

Observatör 1999-2001, medlem 2001, Civilingenjör Bjerkéns Patentbyrå KB, P-handläggare Tidigare: BRANN AB, PRV, St Jude Medical AB EPI