THOMASSON, PETER

Observatör 1999-2002, medlem 2002, Civilingenjör IpraCraft AB, P-handläggare Tidigare: PRV 1991-95, Ericsson Radio Access 1995-1999, Albihns Stockholm 1999-2001, Ehrner & Delmar 2001-2009, Bergenstråhle & Lindvall AB 2009-2010, Ehrner & Delmar Patentbyrå AB 2010-2015 Auktoriserat Patentombud

GUSTAFSSON, KENNETH

Observatör 1997, Medlem 2012, Civilingenjör Bjerkéns Patentbyrå KB, P-, D- & VM-ombud Auktoriserat svenskt patentombud Tidigare: PRV AIPPI, IPS, SFIR

LINDGREN, ANDERS

Medlem 1992, Fil. kand. BRANN AB, P-handläggare, Europapatentombud Tidigare: Dr Ludwig Brann Patentbyrå 1984-87, IBM 1987-90 EPI I SPOF: klubbmästare 1999-2002

RYSTEDT, HAMPUS

Observatör 2003, medlem 2012, Civilingenjör, LL.M. Zacco Sweden AB, EP-ombud, auktoriserat patentombud Tidigare: BRANN AB, PRV SFIR, AIPPI, EPI, LES, American chemical Society, I3PM