Vid årsskiftet slutar EPO ta emot begäran om nya smart cards. Därför är det viktigt att begäran om förnyelse av smart cards sker senast i december.

Från och med 29 december 2023 kl.18:00 slutar European Patent Office (EPO) ta emot begäran om nya EPO smart cards. Har du ett EPO smart card som löper ut innan årsskiftet 2023 eller i början av 2024, måste detta förnyas senast i december 2023. Det som försvinner vid årsskiftet är alltså möjligheten att beställa ett […]