SPOF ingick tidigare i FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle). Numera finns FICPI Sweden som FICPIs svenska avdelning, men många av SPOFs medlemmar är fortfarande även medlemmar i FICPI. Det är en världsomspännande sammanslutning för privatpraktiserande ombud inom det immaterialrättsliga området. SPOF har även kontakter med de övriga nordiska patentombudsföreningarna. Andra organisationer, där enskilda medlemmar i SPOF ofta är medlemmar är bl a AIPPI (International association for the protection of industrial property), INTA (International Trade Mark Association) och SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd).