SELEMARK, HELÉN

Medlem 2011, Jur.kand. Bjerkéns Patentbyrå AB, Immaterialrättsjurist Tidigare: Albihns AB, Industriförbundet, Svenskt Näringsliv Auktoriserat EU-varumärkes- och designombud