TAMMISTO, BODIL

Observatör 2006, medlem 2012 Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Europeiskt VM- & D-ombud Svenskt autoriserat IP ombud OHIM Trademark, OHIM Design

HAMRIN, CAMILLA

Observatör 1995-2004, medlem 2004, Jur. kand. Groth & Co KB, Europeiskt VM-ombud, upphovsrätt Tidigare: Dahls Patentbyrå OHIM Trademark, OHIM Design, VM-Auktorisation