Vid årsskiftet slutar EPO ta emot begäran om nya smart cards. Därför är det viktigt att begäran om förnyelse av smart cards sker senast i december.

Från och med 29 december 2023 kl.18:00 slutar European Patent Office (EPO) ta emot begäran om nya EPO smart cards. Har du ett EPO smart card som löper ut innan årsskiftet 2023 eller i början av 2024, måste detta förnyas senast i december 2023.

Det som försvinner vid årsskiftet är alltså möjligheten att beställa ett nytt EPO smart card. Detta gäller både begäran om nytt och om förnyelse av utgångna smart cards.

Giltigt EPO smart card krävs för att fortsatt inlämning till PRV via Online Filing (eOLF), när du lämnar in patentansökningar (nationella, EP-valideringar, PCT). EPO smart card kommer fortsatt att användas i eOLF hos PRV som metod för autentisering även under 2024 och framåt.

Vid inlämning till PRV via eOLF finns också möjligheten att använda ett certifikat på fil/Soft certificate (mjukt certifikat) som utfärdas av WIPO, som alternativ till att använda EPO smart card vid autentisering. Läs mer på:

https://www.prv.se/sv/om-oss/nyheter/epo-smart-card/