THYRESSON, LARS

Observatör 1989-94, medlem 1996, Jur. kand. Hansson Thyresson Patentbyrå AB, VM-och M-handläggare Tidigare: PRV 1984-85, Awapatent 1985-89, Ström & Gulliksson 1989-94 OHIM Trademark, OHIM Design, VM-auktorisation I SPOF: styrelseledamot 2000-2001