THYRESSON, LARS

Observatör 1989-94, medlem 1996, Jur. kand. Hansson Thyresson Patentbyrå AB, VM-och M-handläggare Tidigare: PRV 1984-85, Awapatent 1985-89, Ström & Gulliksson 1989-94 OHIM Trademark, OHIM Design, VM-auktorisation I SPOF: styrelseledamot 2000-2001

NILSSON, JAN

Observatör 1995-2003, medlem 2003, Civilingenjör Ström & Gulliksson AB, Auktoriserat patentombud Tidigare: Blekinge Tekniska Högskola

ASKETORP, GÖRAN

Medlem 2003, Civilingenjör Asketorp Patent & Juridik AB, P- och M- och VM-handläggare Tidigare: Ström & Gulliksson AB, Lars Holmqvist Patentbyrå, Asketorp Patent & Juridik, Gambro, Anoto EPI, OHIM Trademark, OHIM Design