FOLEMARK, NILS-ERIK

Observatör 1988-89, medlem 1996, Jur. kand. Cegumark AB, M- och VM-handläggare, juridik Tidigare: Cederbom & Lindberg, Awapatent OHIM Trademark, OHIM Design, VM-auktorisation I SPOF: Styrelseledamot 2005-06, vice ordförande 2006-