Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 070-438 77 65

 

Efternamn som börjar på: L

LARSSON, SOFIA

Medlem 2013, M.Sc., Ph.D.
Zacco Sweden AB, Europapatentombud
Tidigare: Brann AB, St. Jude Medical Systems AB,
Radi Medical Systems AB, Karolinska Institutet

LAUTMANN, ISABELLA

Medlem 1997,
Kurt Lautmanns Patentbyrå AB, VM- M-handläggare
Tidigare: Pharmacia AB

LETTSTRÖM, RICHARD

Medlem 1991 (1983-1984), Civilingenjör
RWL Patents AB, Europapatentombud
Tidigare: AWAPATENT AB, AB Dahls Patentbyrå, EPO (1984-1991), PRV

LIDÉN, CAMILLA

Medlem 2012
BRANN AB, Europapatentombud
Tidigare: Karolinska Institutet Innovations AB, Valea AB

LINDAHL, DAN

Observatör 2001, medlem 2012, Civilingenjör, Ph. D.
Hansson Thyresson Patentbyrå AB, Patentombud

LINDBERG, BENGT

Observatör 2001, medlem 2012, Jur.kand.
Valea AB, Attorney at Law, Svenskt Auktoriserat Patentombud
Europeiskt VM- & D-ombud
Av IPS autoriserat IP-ombud och av
OHIM auktoriserat europeiskt D- & VM-ombud

LINDE, JÖRGEN

Observatör 1999, medlem 2012, Civilingenjör
Zacco AB, Europapatentombud
Tidigare: General Electric Healthcare

LINDGREN, ANDERS

Medlem 1992, Fil. kand.
BRANN AB, P-handläggare, Europapatentombud
Tidigare: Dr Ludwig Brann Patentbyrå 1984-87, IBM 1987-90
EPI
I SPOF: klubbmästare 1999-2002

LJUNGBLAD, SOFIA

Observatör 2004, medlem 2006, Mag.
Noréns Patentbyrå AB, VM-handläggare
I SPOF: Klubbmästare 2005-2008

LUNDMARK, JAN-ERIK

Medlem 2002, Fil. mag.
Solvena Patent AB, P- och M-handläggare
Tidigare: ABB Reaearch, Saab AB, Thin Films Electronics, Valea AB
OHIM Design

LUNDQUIST, PEO

Observatör 2005, medlem 2012, IP-jurist
Bergenstråhle & Partners AB, D- & VM-ombud
Tidigare: L-O Lundquist Patentbyrå AB
Auktoriserat IP-ombud

LÖFGREN, JONAS

Observatör 1999-2001, medlem 2001, Civilingenjör
Bjerkéns Patentbyrå AB, P-, M- och VM-handläggare
Europapatentombud
Tidigare PRV 1990-96, FMV 1996-99
PS, EPI, OHIM Design

Hitta rätt ombud för dig

sidbild_natverk

Prev Next

Hemsidan är under omarbetning

Vi hoppas vara färdiga med det till hösten! TREVLIG SOMMAR!  

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer