SPOF Årsmöte 2024

Den 28 maj 2024 höll Justitiedepartementet (Enheten för immaterialrätt och transporträtt) sitt referensgruppsmöte om internationella patentfrågor. Departementet informerade främst om förhandlingslägen och centrala frågor i EU-kommissionens s.k. patentpaket (tvångslicenser, tilläggsskydd och standardessentiella patent). Vidare informerades om förhandlingar inom WIPO (diplomatkonferens om genetiska resurser och traditionell kunskap) och WHO (pandemifördraget) samt gavs en uppdatering om det första året med ett enhetligt patentskydd i EU. SPOF representerades av Maria Zamkova.

Den 30 maj 2024 höll PRV vårmingel för IP Proffs, där PRVs tf GD Thomas Pålsson hälsade alla välkomna, och presentationer följde av bl a PRVs kundansvariga, enhetscheferna både på Patentavdelningen & Design- och Varumärkesavdelningen, samt Systemutvecklare.SPOFs styrelse representerades av Petter Rindforth, Tracy J Hoffman och Maria Zamkova.

Välkommen till Svenska Patentombudsföreningen

Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av patentingenjörer, mönsterombud, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer.

Vi anordnar medlemsmöten några gånger per år och är remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området.

Som medlem i SPOF får du tillgång till videkonferenslokaler till reducerad kostnad, för muntliga förhandlingar med EPO, eller för andra ändamål.

En grupp med erfarna personer finns redo att agera bollplank om du befinner dig i en knepig situation med en kund, en granskare, eller något annat som rör din yrkesutövning.

Vi har också en grupp på LinkedIn som är öppen för medlemmar i SPOF.

SPOF:s stadgar ändrades på föreningsmötet den 5 september 2017, främst för att förenkla reglerna för medlemskap. De nya stadgarna hittar du här.

Aktuellt hos SPOF

AUKTORISATION AV IP-JURISTER

SPOF arbetar för närvarande aktivt i samarbete med bl a IP-Samfundet och SIPF för att driva fram statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister. Mer information följer.

Hitta ombud