PRVs kundrepresentantmöte den 28 november 2023. SPOFs Ordförande Petter Rindforth (i mitten) träffade bl a PRVs Generaldirektör Peter Strömbäck (till vänster), och Martin Lidén, Senior Advisor External Relations , PRV (till höger).
På mötet diskuterades bl a digital utveckling, designdirektivet, och nya e-tjänster för patent.

Välkommen till Svenska Patentombudsföreningen

Svenska Patentombudsföreningen är en sammanslutning av patentingenjörer, mönsterombud, varumärkeskonsulter och jurister på Sveriges ledande patentbyråer.

Vi anordnar medlemsmöten några gånger per år och är remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området.

Som medlem i SPOF får du tillgång till videkonferenslokaler till reducerad kostnad, för muntliga förhandlingar med EPO, eller för andra ändamål.

En grupp med erfarna personer finns redo att agera bollplank om du befinner dig i en knepig situation med en kund, en granskare, eller något annat som rör din yrkesutövning.

Vi har också en grupp på LinkedIn som är öppen för medlemmar i SPOF.

SPOF:s stadgar ändrades på föreningsmötet den 5 september 2017, främst för att förenkla reglerna för medlemskap. De nya stadgarna hittar du här.

Aktuellt hos SPOF

AUKTORISATION AV IP-JURISTER

SPOF arbetar för närvarande aktivt i samarbete med bl a IP-Samfundet och SIPF för att driva fram statlig auktorisation och medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister. Mer information följer.

Hitta ombud