Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Nu har European Patent Litigation Certificate lagts ut på UPC:s hemsida för en användarkonsultation som ska pågå fram till den 25 juli 2014. På hemsidan finns
också en s.k. Explanatory Memorandum med bakgrundsinformation till förslaget.

Förslaget går att ladda ner från följande länk:
http://www.unified-patent-court.org/consultations

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

ÅRSMÖTE tisdagen den 27 mars kl. 15, 2018

Årsmöte & Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)            Inbjudan & anmälan                           Agenda   

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Nordiskt Kemistmöte 2018

Öppet för registrering http://www.kemistmote.org/Anmälan Program  

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

sidbild_natverk