Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

SPOF och omvärlden

SPOF ingick tidigare i FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle). Numera finns FICPI Sweden som FICPIs svenska avdelning, men många av SPOFs medlemmar är fortfarande även medlemmar i FICPI. Det är en världsomspännande sammanslutning för privatpraktiserande ombud inom det immaterialrättsliga området. SPOF har även kontakter med de övriga nordiska patentombudsföreningarna. Andra organisationer, där enskilda medlemmar i SPOF ofta är medlemmar är bl a AIPPI (International association for the protection of industrial property), INTA (International Trade Mark Association) och SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd).
 

Hitta rätt ombud för dig

Kommande möten

Prev Next

Nordiskt Kemistmöte 2018

Nordiskt Kemistmöte 2018 It is traditional that patent consultants from the 5 Nordic countries meet every other year at the Nordiskt Kemistmöte to network and discuss topicsthat are particularly relevant for patenting of chemical and biochemical inventions.

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

Nyheter från mönsterkommitén

Ta del av vilket land som blir nästa medlem i Hague System.

Läs mer

Nytt om OHIM 20 mars 2014

Mönsterkommittén vill gärna ha era synpunkter!

Läs mer

sidbild_natverk