Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 070-438 77 65

 

SPOF och omvärlden

SPOF ingick tidigare i FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle). Numera finns FICPI Sweden som FICPIs svenska avdelning, men många av SPOFs medlemmar är fortfarande även medlemmar i FICPI. Det är en världsomspännande sammanslutning för privatpraktiserande ombud inom det immaterialrättsliga området. SPOF har även kontakter med de övriga nordiska patentombudsföreningarna. Andra organisationer, där enskilda medlemmar i SPOF ofta är medlemmar är bl a AIPPI (International association for the protection of industrial property), INTA (International Trade Mark Association) och SFIR (Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd).
 

Hitta rätt ombud för dig

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

sidbild_natverk