Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

Varumärkes- och mönsterkommittén

En viktig uppgift för varumärkes- och mösterkommittén i SPOF är arbetet med remissvar å SPOFs vägnar inom de designrättsliga och varumärkesrättsliga områdena. Men inte bara renodlat utifrån dessa områden utan även inom avtalsrättsliga, marknadsrättsliga, processrättsliga eller arbetsrättsliga frågor.

En annan uppgift för kommittén är att ha kontakt med PRV och ge myndigheten nödvändig feed-back på handläggningen av varumärkesärenden i syfte att myndigheten kan vidmakthålla en tillräckligt hög kvalitet på ärendehanteringen. En relativt ny uppgift i sammanhanget är att etablera en kontaktyta med WIPO och OHIM.

Kommittén har även till uppgift att bevaka händelser och utvecklingen inom området för designskydd, både nationellt och internationellt, och att hålla SPOFs medlemmar informerade om nyheter och förändringar.

Här kan du läsa om vilka som ingår i Varumärkes- och mönsterkommittén.

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

ÅRSMÖTE tisdagen den 27 mars kl. 15, 2018

Årsmöte & Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)            Inbjudan & anmälan                           Agenda   

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Nordiskt Kemistmöte 2018

Öppet för registrering http://www.kemistmote.org/Anmälan Program  

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

sidbild_natverk