Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 070-438 77 65

 

Varumärkes- och mönsterkommittén

En viktig uppgift för varumärkes- och mösterkommittén i SPOF är arbetet med remissvar å SPOFs vägnar inom de designrättsliga och varumärkesrättsliga områdena. Men inte bara renodlat utifrån dessa områden utan även inom avtalsrättsliga, marknadsrättsliga, processrättsliga eller arbetsrättsliga frågor.

En annan uppgift för kommittén är att ha kontakt med PRV och ge myndigheten nödvändig feed-back på handläggningen av varumärkesärenden i syfte att myndigheten kan vidmakthålla en tillräckligt hög kvalitet på ärendehanteringen. En relativt ny uppgift i sammanhanget är att etablera en kontaktyta med WIPO och OHIM.

Kommittén har även till uppgift att bevaka händelser och utvecklingen inom området för designskydd, både nationellt och internationellt, och att hålla SPOFs medlemmar informerade om nyheter och förändringar.

Här kan du läsa om vilka som ingår i Varumärkes- och mönsterkommittén.

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

Hemsidan är under omarbetning

Vi hoppas vara färdiga med det till hösten! TREVLIG SOMMAR!  

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

sidbild_natverk