Telefon:

Malin Medvedeva Boström, ordf: 0734 – 462 402

 

Om SPOF

SPOF ska fungera som ett gemensamt forum för att kunna ta del av och dela med sig av den erfarenhet och kunskap som de enskilda medlemmarna skaffar sig under loppet av deras yrkesverksamhet. SPOF är ofta remissinstans i frågor som gäller lagstiftningsverksamhet inom det immaterialrättsliga området.

SPOF har även till uppgift att behandla s k etikärenden, där i förekommande fall enskilda medlemmars handlande tas upp.

SPOF har också ett rent socialt syfte och organiserar med jämna mellanrum föreningsmöten där nytta blandas med nöje. Talare inom aktuella områden bjuds in, aktuella frågor behandlas och diskuteras medlemmarna emellan, och sammankomsterna avrundas sedan med gemensam måltid där gamla och nya medlemmar ges tillfälle att lära känna varandra. Idag är drygt 250 patentombud medlemmar i SPOF. SPOF grundades 1884.

Hitta rätt ombud för dig

Prev Next

ÅRSMÖTE tisdagen den 27 mars kl. 15, 2018

Årsmöte & Föreläsning om den nya dataskyddsförordningen (GDPR)            Inbjudan & anmälan                           Agenda   

Läs mer

CEIPI EQE-kurs

CEIPI startar nu upp en ny kurs som vänder sig till patent attorneys som står i början av studier för EQE

Läs mer

Nordiskt Kemistmöte 2018

Öppet för registrering http://www.kemistmote.org/Anmälan Program  

Läs mer

Behöver du ett bollplank?

Är du SPOF-medlem och har frågor som rör din verksamhet som immaterialrättsombud?

Läs mer

Nyhet om UPC

Den förberedande kommittén har lagt ut en reviderad tidsplan för förberedelsearbetet med att inrätta den enhetliga patentdomstolen (UPC).

Läs mer

European Patent Litigation Certificate

Enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet Regeringskansliet meddelar.

Läs mer

sidbild_natverk