SAVE THE DATE: 19/3-2019

Årsmöte/Medlemsmöte tisdagen den 19 mars, 2019. Kl. 14-19

Kl. 14 ca Årsmöte, genomgång av arbetet under året etc.

Kl. 15 ca Medlemsmöte Seminarium angånde CII medicintekniska produkter (EPO), samt IT-Säkerhet (ZACCO).